In de afgelopen twee weken zijn we door beide scholen (Winkler Prins en Ubbo Emmius Veendam) uitgenodigd uitleg te komen geven wat deze maatschappelijke stage voor de leerlingen inhoudt. Over het algemeen werd het enthousiast ontvangen. Er hebben zich een behoorlijk aantal leerlingen aangemeld en de groep begint zich aardig te vormen. We hopen over...