Zaterdag 4 juni 2011 rond 9 uur aanwezig op de atletiekbaan in Stadskanaal voor de jaarlijks terug kerende Nelly Cooman Games. Dit evenement wordt georganiseerd voor jongeren met een beperking, waarbij deze groep jongeren de kans wordt geboden kennis te maken met diverse takken van sport. De zon scheen volop waardoor het in de zware vesten...