De adviserende rol die 2nd-Chance te bieden heeft is tweeledig:

  1. 2nd-Chance biedt advies tijdens het ervaren van probleemgedrag bij uw kind, en de route die hierin bewandeld moet worden. Het inschakelen, zoeken en uitzetten van een goed traject voor uw kind is tegenwoordig een lange ondoorzichtige weg. 2nd-Chance biedt handvatten om een procedure in werking te zetten. Het op papier zetten van de hulpvraag n.a.v. een korte observatie en gesprek met zowel het kind als de ouders is één van de mogelijkheden. De daadwerkelijke aanvraag wordt veelal uitbesteed aan een gerenommeerd PGB bureau. Ook wanneer u al een lopend traject met PGB ondersteuning heeft, maar uw kind en uzelf zijn niet tevreden, bieden wij ondersteuning. Ons advies betreffende beheer van de PGB gelden:

    Dit houdt een verwijzing in naar de Sociale Volksverzekering Bank (SVB). Zij zijn volledig ingericht op een goed en verantwoord beheer over uw PGB gelden.

  2. 2nd-Chance biedt nadat u en uw kind hebben besloten tot een traject, en 2nd-Chance tevens de ‘meerwaarde’ ervan inziet, advies op het gebied van omgang met uw kind. Het woord advies is hierin de sleutel. De oudergesprekken die wij voeren zijn in een ontspannen sfeer met instemming van alle partijen en altijd met een positieve insteek.

Wat houdt het voor een jongere in om begeleid te worden vanuit 2nd-Chance?

Eigenlijk betekent het dat wij ons, op jouw uitnodiging, gaan bemoeien met je leven. We lopen in het begin samen met jou de problemen door die jij ervaart op een dag. Vervolgens gaan we kijken waar eventuele oplossingen liggen. Wanneer dit op school is, thuis of ‘buiten’, dat maakt niet uit. Stap voor stap werken we aan de hulpvraag en het daarbij behorende ‘gewenste’ gedrag. Tijdens een traject binnen 2nd-Chance is schermen een verplicht onderdeel. Je kunt ook ondersteuning krijgen in het plannen van je taken en je huiswerk. Er worden kampen georganiseerd waar je, op basis van PGB -gelden, aan kunt deelnemen. We houden gesprekken met je, er worden voortgangrapportages bijgehouden die samen met je ouders worden besproken. Tijdens het hele traject staat een eerlijke en duidelijke communicatie voorop.