2nd-Chance heeft als doelstelling een hulpvraag, werkbaar maken. Vaak zijn de hulpvragen vanuit jongeren tegenovergesteld aan die van hun ouders of school. 2nd-Chance gaat in principe uit van de hulpvraag van de jongere. Het heeft geen zin te begeleiden wanneer een jongere niet gemotiveerd is om een ontstane situatie te veranderen. Wanneer de situatie voor de jongere persoonlijk verandert, verandert zijn leefomgeving mee.

Afhankelijk van de leeftijd van de jongere kijken we welke hulpvraag prioriteit heeft:

Wanneer een jongere thuis storend gedrag vertoond, is inzetten op dat probleem weinig zinvol wanneer er sprake is om op korte termijn zelfstandig te willen gaan wonen. Wanneer school en thuis beide een probleem vormen maar cijfers zijn dusdanig slecht dat een overgang er niet meer inzit komt de prioriteit eerst thuis. Op deze wijze krijg je een op maat gesneden traject waarbij de stappen helder en oplossend zijn.

2nd-Chance werkt vanuit een corrigerende rol, niet vanuit behandeling of genezing. Wij leren de jongere omgaan met wie hij/ zij is en waarom er op een bepaalde manier op hem/ haar wordt gereageerd. Aan de hand van een scala instrumenten zoals op onze site vermeld spiegelen wij een jongere zijn/ haar gedrag. Het traject heeft een duidelijke op en afbouw.Sleutelwoorden tijdens het traject zijn ontwikkeling en beweging. School, werk en sociale houding hebben grote aandacht binnen de trajecten. In het begin is het contact tussen 2nd-Chance en de jongere intensief en wordt er een netwerk opgebouwd waarbij controle over het verander proces voornamelijk vanuit 2nd-Chance wordt geregisseerd.

Gaande weg zal een jongere meer en meer worden losgelaten om het veranderproces te ‘eiken’. Als laatste stuk zal hij/zij enkel nog worden gevolgd. In dit stadium is het de bedoeling dat vertrouwensband dusdanig stevig is dat de jongere zich bij calamiteiten zelf meldt en ‘echte’ grote problemen kunnen worden voorkomen. Deze rol ziet 2nd-Chance het liefst bij de opvoeders liggen maar mocht dit niet lukken kan de jongere een beroep doen op de ontstaande band met 2nd-Chance.

2nd-Chance wenst voor haar jongeren een leven vol beweging en uitdaging waar ze stevig en blij in kunnen staan!

Wilt u meer informatie over onze werkwijze neem dan contact met ons op via de contactpagina.