Projecten

2nd-Chance houdt zich onder andere bezig met het opzetten van maatschappelijke projecten.
Hiermee streven wij ernaar goede projecten te kunnen aanbieden,  in samenwerking met gemeenten en/ of scholen, die door  jeugd uitgevoerd kan worden.

“Bang Bang You’re Dead” (reeds uitgevoerd, Ubbo Emmius op dit moment wordt dit project gedraaid op het Noorderpoort College Stadskanaal).

Dit is een toneelstuk geschreven door William Mastrosimone wat gaat over de verharding in de samenleving, en het toenemende geweld op scholen. Vanuit het Ubbo Emmius zijn 15 leerlingen succesvol bezig geweest voor hun maatschappelijke stage.
Het uiteindelijke doel om dit toneelproject te laten spelen, aankleden en te laten regisseren door de jongeren zelf, is met recht geslaagd te noemen.

Bang bang you’re dead is geschreven naar aanleiding van de schietpartij op de Columbine High school op 20 april 1999 in de Verenigde Staten.
In het stuk van 2nd-Chance/ Ubbo Emmius zien we Brian, een jongen van 15 jaar, in zijn cel, de nacht na de moordpartij. In zijn verbeelding staan zijn slachtoffers voor hem.
Ze spoken rond in zijn hoofd en confronteren hem met de gevolgen van zijn daden.
De onverschilligheid waarmee hij hierop reageert, zien we veranderen in angst en spijt.

Langzaam maar zeker zien we wat er aan de moorden is voorafgegaan en krijgen we enig inzicht
in hoe zo iets vreselijks heeft kunnen gebeuren.

Het doel met dit stuk is om het op zoveel mogelijk scholen in Nederland op te voeren. Mocht u zelf een maatschappelijk project willen draaien neem dan gerust contact met ons op voor informatie.

iedereen gelijk?? (werktitel in uitvoering)

Iedereen gelijk?? Is een project wat door 2nd-chance op dit moment wordt ontwikkeld in opdracht van de Gemeente Veendam en het Discriminatie Meldpunt Groningen. Dit project staat in zoverre nog in de kinderschoenen dat we net een groep leerlingen hebben van de Winkler Prins school in Veendam en het Ubbo Emmius uit Veendam.Voor 2nd-Chance is het de eerste keer dat wij werken met een samengestelde groep van 2 scholengemeenschappen. Maar het project op zich is fantastisch ontvangen.

Iedereen gelijk?? gaat over de vooroordelen die discriminatie in de hand werkt.

Het script welke 2nd-Chance aanleverd zal de rode draad zijn, dit wordt bewerkt en herschreven door de jeugd. De hoofdpersoon is Fred, een geboren en getogen Nederlandse man, die opgevoed is met alle vooroordelen die er mogelijk zijn. In het stuk komen we erachter hoe deze vooroordelen ontstaan en hoe de druk vanuit een groep, school, tv en zelfs familie wat Fred heeft gevormd. Dit wordt door de leerlingen uitgevoerd in een komisch maar serieus stuk. Een kleine 20 leerlingen gaan zich bezighouden met het uitbreiden van het script. Het maken van een intro film, video en muzikale ondersteuning. Het eindresultaat zal een theaterstuk zijn mede gecreëerd door de leerlingen. Uiteindelijk zal er aan het einde van het project lesmateriaal zijn ontstaan wat door de jeugd zelf ontwikkeld is.

Wilt u dit project blijven volgen, volg ons dan via de site, twitter of facebook . Mocht u zelf een maatschappelijk project willen draaien neem dan gerust contact met ons op voor informatie.