Het is toch enige tijd stil geweest rond het project Veendam, veel tumult, vrije dagen en daarom ook verwarring. het oorsprokelijke project “discriminatie op school” is niet hard van de grond gekomen, dit is op zich niet zo erg omdat de opdracht voor 2nd-Chance luidde: doe eens een onderzoek naar zo’n proces. dit onderzoek heeft reeds plaatsgevonden maar zoals eerder gemeld wil de jeugd een eindproduct. Ook de Winkler Prins i.s.m. het Ubbo Emmius Veendam zien de verharding in de maatschappij en het toenemende geweld ook in het noorden van ons land. In overleg met de projectgroep in Stadskanaal (deze zullen de “nieuwe” spelers begeleiden) zal ook de projectgroep Veendam met het stuk Bang Bang You’re Dead een duidelijke boodschap achterlaten.