2nd-Chance is een particulier jongeren advies- & begeleidingsbureau in het Noorden van het land. 2nd-Chance heeft niet als doel om jongeren te "genezen", maar om een jongere met gedragsproblematiek meer stabiliteit en daarmee een eerlijkere kans te geven in de maatschappij. Dat wil zeggen; leer omgaan met je eigen problematiek.
Projecten
Osama the Hero, de film

Osama the Hero, de film

2nd-Chance is weer begonnen met een vrij controversieel stuk genaamd Osama the Hero. Anders dat de titel doet vermoeden gaat dit stuk niet over Osama bin Laden, dit stuk laat zien hoe vooroordelen en opruien ervoor kan zorgen dat men hun eigen normen en waarden snel aan de kant zetten en overgaan tot de meest gruwelijke scenario’s....
"Bang Bang" groot succes!!!!

“Bang Bang” groot succes!!!!

Na maanden repeteren en toch wel een aantal tegenslagen was het 5 juli zover, “Bang Bang You’re Dead” werd opgevoerd.Om 07:30 was het verzamelen bij het theater Smoky in Stadskanaal, bussen laat, bruggen open en wekkers die niet afgaan maar er om 07:35 wel allemaal zijn, dat was het begin van de dag.  Een half...
De laatste loodjes..

De laatste loodjes..

Voor de projectgroep in Stadskanaal is het bijna zover. Komende dinsdag (5 juli 2011) zal hun versie van “Bang Bang You’re dead” vertoond worden. De repetities worden zwaarder en intenser en de tijd uiteraard korter. De laatste besprekingen in Smoky service theater zijn in gang gezet en de puntjes worden op de i gezet. Komende...
Stadskanaal is er bijna klaar voor.........

Stadskanaal is er bijna klaar voor………

In Stadskanaal gaat het stuk “Bang Bang You’re Dead” als een trein, de spelers zijn erg goed op elkaar ingespeeld en zijn meer klaar als tevoren. Het lichtplan is klaar en het stuk staat als een huis. In de aanloop naar 5 doorlopende voorstellingen in het Smokey Service Theater in Stadskanaal heeft deze groep op...
Update Projectgroep Veendam

Update Projectgroep Veendam

Het is toch enige tijd stil geweest rond het project Veendam, veel tumult, vrije dagen en daarom ook verwarring. het oorsprokelijke project “discriminatie op school” is niet hard van de grond gekomen, dit is op zich niet zo erg omdat de opdracht voor 2nd-Chance luidde: doe eens een onderzoek naar zo’n proces. dit onderzoek heeft...
Nieuwe Datum Project Stadskanaal

Nieuwe Datum Project Stadskanaal

Met trots presenteren wij u de poster van het projectstuk “Bang bang You’re Dead”. Met grote trots mogen wij ook mededelen dat Dhr. Jacques Mees zijn medewerking aan dit stuk heeft toegezegd. Deze Troubadour zal het geheel muzikaal begeleiden en op deze wijze een gepaste sfeer rondom het stuk verzorgen. De voorstellingen zijn op 5 Juli...
Noorderpoort uitvoering uitgesteld

Noorderpoort uitvoering uitgesteld

zoals de kop al aankondigt, de geplande uitvoering v an het Projectstuk van het Noorderpoort College is uitgesteld. Vrijdag 29 mei volop in de repetities in de aula van de school en het ging briljant, rond 12 uur werd ons mede gedeeld dat het Night of the proms en het daaraan gekoppelde theaterstuk is afgelast, geannuleerd kortom...
Project Discriminatie Winkler Prins/ Ubbo Emmius Veendam

Project Discriminatie Winkler Prins/ Ubbo Emmius Veendam

Eindelijk weer een update over de projectgroep in Veendam. Een hoop gedraai en tegenslag, geen einddatum van het project en steeds verder afdwalend van het onderwerp Discriminatie. Tijd voor een goed gesprek met de jeugd, waarom leeft dit niet en waarom slaat het niet aan dit waren de vragen die iedereen had. En antwoord hebben...
Update project Noorderpoort College

Update project Noorderpoort College

Nog 8 dagen en dan moeten we er staan. De leerlingen van het Noorderpoort College in Stadskanaal zijn sinds 2 week bezig met het stuk “Bang Bang You’re Dead, een project waar we normaal 6 maand voor uittrekken wordt nu in 3 week gerealiseerd. Op zondag, maandagavonden en woensdagen tot ver in de avond gerepeteerd...
Project "Discriminatie op school" Veendam

Project “Discriminatie op school” Veendam

Het stuk over discriminatie op school verloopt voorspoedig, er worden veel meningen gepeild over dit onderwerp om te kijken hoe we het aangeboden lesmateriaal spannender en uitdagender kunnen maken. De schooljeugd speelt hier een grote rol in. 11 leerlingen zijn bezig met een theaterstuk over discriminatie en wat daar de gevolgen van zijn. Het maakt in ieder geval veel...
Noorderpoort College Stadskanaal "geen geweld op school!"

Noorderpoort College Stadskanaal “geen geweld op school!”

Na alle voorbereidingen te hebben getroffen zijn 2nd-Chance en het Noorderpoort College Stadskanaal aan de slag gegaan. Na het houden van een 4-tal discussie bijeenkomsten gehouden met een kleine 500 leerlingen, dit was ter inleiding van een project over pesten en geweld op school. Met erg veel input van de leerlingen zelf konden er een...

“Bang Bang you’re Dead”op herhaling

2nd-Chance start binnen het Noorderpoort College Stadskanaal vanaf April weer met “Bang Bang You’re Dead”. Een nieuwe groep leerlingen en een nieuwe school gaat vanaf April bezig met dit project welke begeleidt gaat worden door 2nd-Chance Jongeren Advies,- & Begeleidingsbureau. De opzet is deze keer anders, net zoals de aanpak, het begint met een Symposium...